Strona wykorzystuje pliki cookies, je艣li wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookies, zostan膮 one zapisane w pami臋ci twojej przegl膮darki. W przypadku nie wyra偶enia zgody nie jeste艣my w stanie zagwarantowa膰 pe艂nej funkcjonalno艣ci strony!

Warszawska Szko艂a Arborystyki

Oferujemy Pa艅stwu szeroki zakres kursów zarówno dla wspinaczy drzewnych, arborystów jak i treeclimberów.

Warszawska Szko艂a Arborystyki to nowy standard w kszta艂ceniu osób zawodowo zajmuj膮cymi si臋 drzewami.

Oferta kursów:

   • Poziom A - "Praca na wysoko艣ci na drzewach - piel臋gnacja"
   • Poziom B - "Sekcyjnej 艣cinki drzew. Drwal wysoko艣ciowy."
   • Kurs dla osób pracuj膮cych przy liniach energetycznych.
   • Kurs Pilarz – Drwal. Operator Pilarki.

 

 

Atuty Warszawskiej Szko艂y Arborystyki:

   • Wieloletnie i zró偶nicowane do艣wiadczenie
   • Kadra szkoleniowa to wykwalifikowani i do艣wiadczeni instruktorzy
   • Program dostosowany do szkole艅 prowadzonych w krajach europejskich
   • Wielostopniowy system szkolenia
   • Nowoczesny specjalistyczny sprz臋t stosowany w arborystyce
   • Dogodne miejsca szkole艅, tak偶e w miejscu wskazanym przez klienta
   • Wspó艂praca z o艣rodkami szkoleniowymi za granic膮
   • Wspó艂praca/ kontakt ze stowarzyszeniami skupiaj膮cymi arborystów  i dendrologów oraz innymi organizacjami zaanga偶owanymi w ochron臋 drzew

 

Instruktorzy:

Marcin Szczotka Instruktor zaj臋膰 praktycznych. Instruktor arborystyki, nauczyciel zawodu treeworker.

Przemys艂aw Janusz Instruktor zaj臋膰 teoretycznych. Kwalifikacyjne SITO/NOT w zakresie Inspektora Nadzoru Prac w Terenach Zieleni

 

Szkolenia oferujemy w formie otwartej oraz zamkni臋tej. Szkolenia zamkni臋te realizowane s膮 w Pa艅stwa siedzibie lub w innym wybranym przez Pa艅stwa miejscu. Termin oraz cena szkolenia wraz z zakresem tematycznym ustalamy indywidualnie z uwzgl臋dnieniem specyfiki prowadzonej przez klienta dzia艂alno艣ci oraz jego dodatkowych wymaga艅 i sugestii.

Warszawska Szko艂a Arborystyki posiada uprawnienia placówki kszta艂cenia ustawicznego umo偶liwiaj膮ce uzyskanie oraz uzupe艂nienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy na wysoko艣ci.

Po uko艅czeniu szkolenia otrzymuj膮 Pa艅stwo za艣wiadczenie, przygotowane wed艂ug wzoru okre艣lonego przez rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kszta艂cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622).

Certyfikat wa偶ny jest bezterminowo ale zapraszamy Pa艅stwa na szkolenia przypominaj膮ce po up艂ywie 3 lat od daty wydania dokumentu.

 

Pomagamy w doborze sprz臋tu wspinaczkowego i narz臋dzi do piel臋gnacji drzew. Wspó艂pracujemy z najlepszymi sklepami specjalistycznymi.

 

 

IMG 20171011 WA0002

 

 

IMG 20171011 WA0008

 

IMG 20171011 WA0003

 

 

IMG 20171011 WA0001

 

 

 

 

Powered by JS Network Solutions